2011年09月18日

14の戒律-09 2011/09/18 改訂版

kong-09_320.jpg

คองที่เก้า  
ความหมาย  
เมื่อจะใส่บาตรพระภิกษุ อย่าให้พระท่านคอยนาน เวลาใส่  
บาตรก็อย่าให้มีอถูกหรือสัมผัสกับบาตรพระ อย่ากางร่ม อย่าเอาผ้าคลุมศีรษะ  
อย่าพกพาอาวุธต่างๆ และอย่าอุ้มลูกจูงหลานด้วย เพราะจะเป็นบาปอย่างยิ่ง

The nineth Kong
To offer food to monks. People must get up early and prepare what
they would give to monks. While give foods into the alms bowl should
not touch monks.

第9番目の戒律
僧侶に食物を捧げる。人々は朝早く起床して僧侶に捧げる食物の仕度をする。
托鉢の鉢に食物を入れる際には、僧侶の体に触れてはならない。

14の戒律サイト内サマリー

コーンとはテラワーダ仏教(小乗仏教)戒律のことであり、長い間民衆に支えられている
伝統的な民衆の知恵の結集である。
コーンには3種類がある。
第一は王様と国家のためのコーン、
第二は僧侶と修行者のためのコーン、
そして第三は一般の民衆のためのコーンである。
以下の描画はこの庶民の伝統的な暮らしを描いたものである。

(王様と国家のためのコーンおよび僧侶と修行者のためのコーンについては
資料が未入手です srachai)

14の戒律(テラワーダ仏教戒律)サイト内項目一覧:

第01番目の戒律
第02番目の戒律
第03番目の戒律
第04番目の戒律
第05番目の戒律
第06番目の戒律
第07番目の戒律
第08番目の戒律
第09番目の戒律
第10番目の戒律
第11番目の戒律
第12番目の戒律
第13番目の戒律
第14番目の戒律

srachai from khonkaen, thailand

14の戒律サイト外サマリー

タイ文字参照はこちらからどうぞ、

大変に残念なことですが、私達のシーサーブログは shift-jis のみに対応しております。従ってタイ文字をシーサーの画面上で表示できません。
タイ文字の参照ができるサイトを記しておきますので、タイ文字が必要なかたは、このサイトを利用してください。
タイ語のオリジナル文章(原文)はコーンケーン市のワットノンウェーンという有名なお寺の僧侶たちにより書き下ろされたものです。ワットノンウェーンはブンケンナコーンという美しい湖のほとりにあります。 日本語への翻訳はスラチャイが行いました。

14の戒律(テラワーダ仏教戒律)サイト外項目一覧:

14の戒律解説

第01番目の戒律
第02番目の戒律
第03番目の戒律
第04番目の戒律
第05番目の戒律
第06番目の戒律
第07番目の戒律
第08番目の戒律
第09番目の戒律
第10番目の戒律
第11番目の戒律
第12番目の戒律
第13番目の戒律
第14番目の戒律


Your click on your favorite item is highly appreciated. (srachai)
気に入ったアイテムがございましたら、クリックをお願いいたします。(スラチャイ)

posted by srachai at 20:55| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年07月23日

ラヨーンメーラムプンビーチ

タイ国ラヨーン県メーラムプンビーチ
maeramphun_320.jpg
ホテルの窓の風景
hotel_window_320.jpg

タイ旅行に必要なタイ語

スラチャイが自らタイ語音声入力していますので参考にしてください。
基礎タイ語-01から順番に学習してもよいし、とりあえずすぐ必要な部分のみ学習して効果を高める方法もとれます。タイ旅行出発前にスラチャイ
の基礎タイ語で学習してから、素晴らしいタイの旅行をお楽しみください。スラチャイのお勧めはラヨーンのメーラムプンビーチです。
朝食つき1泊僅か600バーツで快適にすごせます。スラチャイの家族はここで2週間ゆっくりと過ごします。英語、ほとんど通じません。タイ語
の事前学習必須です。ご健闘を!
スラチャイ愛用のリーズナブルな中級ホテル:
Rayong Beach Condotel at Mae Ram Phun Beach, Rayong
tel: 04-6559126, 05-1353316

基礎タイ語サイト内項目一覧:

基礎タイ語-01 http://kiyoshimatforseesa39.seesaa.net あいさつ
基礎タイ語-02 http://kiyoshimatforseesa40.seesaa.net 別れのあいさつ
基礎タイ語-03 http://kiyoshimatforseesa41.seesaa.net 声をかけるとき
基礎タイ語-04 http://kiyoshimatforseesa42.seesaa.net 感謝の言葉と答え方
基礎タイ語-05 http://kiyoshimatforseesa43.seesaa.net 謝罪の言葉と答え方
基礎タイ語-06 http://kiyoshimatforseesa44.seesaa.net 聞き直すとき
基礎タイ語-07 http://kiyoshimatforseesa45.seesaa.net 相手の言うことがわからないとき
基礎タイ語-08 http://kiyoshimatforseesa46.seesaa.net うまく言えないとき
基礎タイ語-09 http://kiyoshimatforseesa47.seesaa.net 一般的なあいづち
基礎タイ語-10 http://kiyoshimatforseesa48.seesaa.net よくわからないときの返事
基礎タイ語-11 http://kiyoshimatforseesa49.seesaa.net 強めのあいづち
基礎タイ語-12 http://kiyoshimatforseesa50.seesaa.net 自分について述べるとき
基礎タイ語-13 http://kiyoshimatforseesa51.seesaa.net 相手のことを尋ねるとき
基礎タイ語-14 http://kiyoshimatforseesa52.seesaa.net 頼みごとをするとき
基礎タイ語-15 http://kiyoshimatforseesa53.seesaa.net 申し出・依頼を断るとき
基礎タイ語-16 http://kiyoshimatforseesa54.seesaa.net 許可を求めるとき
基礎タイ語-17 http://kiyoshimatforseesa55.seesaa.net 説明してもらうとき
基礎タイ語-18 http://kiyoshimatforseesa56.seesaa.net 確認を求めるとき
基礎タイ語-19 http://kiyoshimatforseesa57.seesaa.net 状況を知りたいとき
基礎タイ語-20 http://kiyoshimatforseesa58.seesaa.net 値段の尋ね方と断り方
基礎タイ語-21 http://kiyoshimatforseesa59.seesaa.net 急いでもらいたいとき
基礎タイ語-22 http://kiyoshimatforseesa60.seesaa.net 待ってもらいたいとき
基礎タイ語-23 http://kiyoshimatforseesa61.seesaa.net 日時・場所・天候を尋ねるとき
基礎タイ語-24 http://kiyoshimatforseesa62.seesaa.net その他
posted by srachai at 22:58| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年07月16日

スラチャイの基礎タイ語教室

(1) あいさつ greeting

1 こんにちは // サ(平)ワッ(低)ディー(平)
konnichiwa // sa w,at dii
2 おはよう // サ(平)ワッ(低)ディー(平)
ohayo- // sa w,at dii
3 こんばんは // サ(平)ワッ(低)ディー(平)
konbanwa // sa w,at dii
4 ご機嫌いかがですか? // サバーイ(平)ディー(平)ルィー(昇)
gokigen ikaga desuka? // sabaai dii r<uu(i)
5 調子はどうですか? // サバーイ(平)ディー(平)ルィー(昇)
cho-shi wa do- desuka? // sabaai dii r<uu(i)
6 元気です // サバーイ(平)ディー(平)
genki desu // sabaai dii
7 あなたは、いかがですか? // クン(平)ラ(高)サバーイ(平)ディー(平)ルィー(昇)
anatawa ikaga desuka? // khu(+)n l'a? sabaai dii r<uu(i)
8 私も元気です、ありがとう // チャン(昇)サバーイ(平)ディー(平)コァープ(低)クン(平)
watashimo genki desu, arigato- // ch<an sabaai dii kh,oo(a)p khu(+)n
9 はじめまして // インディー(平)ティー(降)ダイ(降)ルー(高)チャク(低)クン(平)
hajime mashite // yindii th>ii d>ai r'uu(i)c,ak khu(+)n
10 お目にかかれてうれしいです // インディー(平)ティー(降)ダイ(降)ポップ(高)クン(平) ome ni kakarete ureshi- desu //
yindii th>ii d>ai ph'o(+)p khu(+)n
11 またお会いできてよかったです // ディーチャイ(平)ティー(降)ダイ(降)ポップ(高)クン(平)イーク(低)
mata oai dekite yokatta desu // dii cai th>ii d>ai ph'o(+)p khu(+)n ?,iik
12 自己紹介させて下さい // コァー(昇)ネァ(高)ナム(平)トゥア(平)エーン(平)
jiko shokai sasete kudasai // kh<oo(a) n'e(a)? nam tu(+)a ?ee(a)ng
13 おめでとうございます // コァー(昇)サデァーン(平)クワーム(平)インディー(平)
omedeto- gozaimasu // kh<oo(a) sadee(a)ng khwaam yindii
14 お先にどうぞ // チゥァーン(平)コァーン(低)
osaki ni do-zo // chaa(*)n k,oo(a)n
15 乾杯 // チョン(平)ケァーオ(降)
kanpai // cho(+)n k>ee(a)o(+)

基礎タイ語サマリー

こんにちは、タイのスラチャイです。
タイに移住してからもう9年目です。
最初の3年間、ここで将来生きるためにタイ語を真剣に勉強しました。
辞書は富田竹次郎先生執筆のタイ日辞典を使用していますが、
この有能な辞書のおかげでやっとここまで来ることができました。
私が最初に学習した基礎タイ語の表現を残しておきます。
初めてタイ旅行をなさるかたは、このサイトで学習すればごく簡単な日常会話は、
多分3ヶ月もすればできるようになると確信します。
最初の段階では、文字を覚えなくても、発音をカタカナやローマ字で
表現した資料で学習すれば、とりあえず話せますし、
もし相手が話しを聞いてわからなければ、親切に教えてくれます。
タイ人、世界の各地を旅行しましたが、タイ人ほど親切でやさしい
人柄をもっている国は世界の中でも珍しいと思います。
それでは、これからスラチャイと基礎タイ語を学習しましょう。

基礎タイ語サイト内サマリー

カタカナ表示をご希望のかたは御連絡ください。
カタカナ表示でも声調を併記するかたちをとれば、かなり通じるタイ語会話の習得が可能だと思います。
ローマ字表記はカタカナ表記より、ほんの僅かだけすぐれていると思います。
タイ語では日本語にはない二重子音が頻繁に使われます。
二重子音をローマ字であらわすのは簡単ですが、カタカナあらわすのはちょっと難しいと思います。
それからタイ語は有気音(滞気音)で発音することが多いのですが、これもローマ字では比較的簡単に表現できますが、カタカナでは苦労しそうな
気配です。
タイ旅行の予定が間近にせまった方で、カタカナ表示を望む人がいらっしゃれば、是非御連絡ください。
工夫して、掲載させていただきます。

基礎タイ語サイト内項目一覧:

基礎タイ語-01 http://kiyoshimatforseesa39.seesaa.net あいさつ
基礎タイ語-02 http://kiyoshimatforseesa40.seesaa.net 別れのあいさつ
基礎タイ語-03 http://kiyoshimatforseesa41.seesaa.net 声をかけるとき
基礎タイ語-04 http://kiyoshimatforseesa42.seesaa.net 感謝の言葉と答え方
基礎タイ語-05 http://kiyoshimatforseesa43.seesaa.net 謝罪の言葉と答え方
基礎タイ語-06 http://kiyoshimatforseesa44.seesaa.net 聞き直すとき
基礎タイ語-07 http://kiyoshimatforseesa45.seesaa.net 相手の言うことがわからないとき
基礎タイ語-08 http://kiyoshimatforseesa46.seesaa.net うまく言えないとき
基礎タイ語-09 http://kiyoshimatforseesa47.seesaa.net 一般的なあいづち
基礎タイ語-10 http://kiyoshimatforseesa48.seesaa.net よくわからないときの返事
基礎タイ語-11 http://kiyoshimatforseesa49.seesaa.net 強めのあいづち
基礎タイ語-12 http://kiyoshimatforseesa50.seesaa.net 自分について述べるとき
基礎タイ語-13 http://kiyoshimatforseesa51.seesaa.net 相手のことを尋ねるとき
基礎タイ語-14 http://kiyoshimatforseesa52.seesaa.net 頼みごとをするとき
基礎タイ語-15 http://kiyoshimatforseesa53.seesaa.net 申し出・依頼を断るとき
基礎タイ語-16 http://kiyoshimatforseesa54.seesaa.net 許可を求めるとき
基礎タイ語-17 http://kiyoshimatforseesa55.seesaa.net 説明してもらうとき
基礎タイ語-18 http://kiyoshimatforseesa56.seesaa.net 確認を求めるとき
基礎タイ語-19 http://kiyoshimatforseesa57.seesaa.net 状況を知りたいとき
基礎タイ語-20 http://kiyoshimatforseesa58.seesaa.net 値段の尋ね方と断り方
基礎タイ語-21 http://kiyoshimatforseesa59.seesaa.net 急いでもらいたいとき
基礎タイ語-22 http://kiyoshimatforseesa60.seesaa.net 待ってもらいたいとき
基礎タイ語-23 http://kiyoshimatforseesa61.seesaa.net 日時・場所・天候を尋ねるとき
基礎タイ語-24 http://kiyoshimatforseesa62.seesaa.net その他


srachai from khonkaen, thailand


基礎タイ語サイト外サマリー

タイ文字参照はこちらからどうぞ、

大変に残念なことですが、私達のシーサーブログは shift-jis のみに対応しております。従ってタイ文字をシーサーの画面上で表示できません。
タイ文字の参照ができるサイトを記しておきますので、タイ文字が必要なかたは、このサイトを利用してください。
シーサーでは、ローマ字表記+声調記号 でタイ語を表しました。
それに対する日本語の訳文も、一対一の対応の形で確認できるようになっています。
結局タイ文字を極めないと、タイ語の習得は難しいのですが、ごく初歩の段階ではカタカナ表記、ローマ字表記でタイ語の学習を進めるのもひとつ
の方法だと思います。
それではさっそく学習を開始しましょう。

声調記号について:

タイ語には5種の声調がありますが、その表記記号は以下のとおりです。
平声 (flat) k
低声 (low) k、
下降声 (falling) k>
高声 (high) k’
上昇声 (rising) k<
note:
k は任意のタイ子音字を示します。

基礎タイ語サイト外項目一覧:

基礎タイ語-01 あいさつ
http://www.geocities.jp/kiyoshimat2000_4/basic_thai/01-greeting.htm
基礎タイ語-02 別れのあいさつ
http://www.geocities.jp/kiyoshimat2000_4/basic_thai/02-goodby.htm
基礎タイ語-03 声をかけるとき
http://www.geocities.jp/kiyoshimat2000_4/basic_thai/03-calling.htm
基礎タイ語-04 感謝の言葉と答え方
http://www.geocities.jp/kiyoshimat2000_4/basic_thai/04-appreciation.htm
基礎タイ語-05 謝罪の言葉と答え方
http://www.geocities.jp/kiyoshimat2000_4/basic_thai/05-appology.htm
基礎タイ語-06 聞き直すとき
http://www.geocities.jp/kiyoshimat2000_4/basic_thai/06-ask.htm
基礎タイ語-07 相手の言うことがわからないとき
http://www.geocities.jp/kiyoshimat2000_4/basic_thai/07-question.htm
基礎タイ語-08 うまく言えないとき
http://www.geocities.jp/kiyoshimat2000_4/basic_thai/08-hesitation.htm
基礎タイ語-09 一般的なあいづち
http://www.geocities.jp/kiyoshimat2000_4/basic_thai/09-reply.htm
基礎タイ語-10 よくわからないときの返事
http://www.geocities.jp/kiyoshimat2000_4/basic_thai/10-not_sure.htm
基礎タイ語-11 強めのあいづち
http://www.geocities.jp/kiyoshimat2000_4/basic_thai/11-agreement.htm
基礎タイ語-12 自分について述べるとき
http://www.geocities.jp/kiyoshimat2000_4/basic_thai/12-myself.htm
基礎タイ語-13 相手のことを尋ねるとき
http://www.geocities.jp/srachai2000_3/basic_thai/13-ask_you.htm
基礎タイ語-14 頼みごとをするとき
http://www.geocities.jp/srachai2000_3/basic_thai/14-request.htm
基礎タイ語-15 申し出・依頼を断るとき
http://www.geocities.jp/srachai2000_3/basic_thai/15-reject.htm
基礎タイ語-16 許可を求めるとき
http://www.geocities.jp/srachai2000_3/basic_thai/16-ask_approval.htm
基礎タイ語-17説明してもらうとき
http://www.geocities.jp/srachai2000_3/basic_thai/17-ask_explanation.htm
基礎タイ語-18 確認を求めるとき
http://www.geocities.jp/srachai2000_3/basic_thai/18-confirm.htm
基礎タイ語-19 状況を知りたいとき
http://www.geocities.jp/srachai2000_3/basic_thai/19-situation.htm
基礎タイ語-20 値段の尋ね方と断り方
http://www.geocities.jp/srachai2000_3/basic_thai/20-price.htm
基礎タイ語-21 急いでもらいたいとき
http://www.geocities.jp/srachai2000_3/basic_thai/21-haste.htm
基礎タイ語-22 待ってもらいたいとき
http://www.geocities.jp/srachai2000_3/basic_thai/22-wait.htm
基礎タイ語-23 日時・場所・天候を尋ねるとき
http://www.geocities.jp/srachai2000_3/basic_thai/23-date.htm
基礎タイ語-24 その他
http://www.geocities.jp/srachai2000_3/basic_thai/24-others.htm


srachai from khonkaen, thailand
posted by srachai at 22:59| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年07月08日

14の戒律-09

kong-09_320.jpg
The nineth Kong

To offer food to monks. People must get up early and prepare what
they would give to monks. While give foods into the alms bowl should
not touch monks.

第9番目の戒律

僧侶に食物を捧げる。人々は朝早く起床して僧侶に捧げる食物の仕度をする。
托鉢の鉢に食物を入れる際には、僧侶の体に触れてはならない。

14の戒律サイト内サマリー

コーンとはテラワーダ仏教(小乗仏教)戒律のことであり、長い間民衆に支えられている
伝統的な民衆の知恵の結集である。
コーンには3種類がある。
第一は王様と国家のためのコーン、
第二は僧侶と修行者のためのコーン、
そして第三は一般の民衆のためのコーンである。
以下の描画はこの庶民の伝統的な暮らしを描いたものである。

(王様と国家のためのコーンおよび僧侶と修行者のためのコーンについては
資料が未入手です srachai)

14の戒律(テラワーダ仏教戒律)サイト内項目一覧:

第01番目の戒律
第02番目の戒律
第03番目の戒律
第04番目の戒律
第05番目の戒律
第06番目の戒律
第07番目の戒律
第08番目の戒律
第09番目の戒律
第10番目の戒律
第11番目の戒律
第12番目の戒律
第13番目の戒律
第14番目の戒律

srachai from khonkaen, thailand

14の戒律サイト外サマリー

タイ文字参照はこちらからどうぞ、

大変に残念なことですが、私達のシーサーブログは shift-jis のみに対応しております。従ってタイ文字をシーサーの画面上で表示できません。
タイ文字の参照ができるサイトを記しておきますので、タイ文字が必要なかたは、このサイトを利用してください。
タイ語のオリジナル文章(原文)はコーンケーン市のワットノンウェーンという有名なお寺の僧侶たちにより書き下ろされたものです。ワットノンウェーンはブンケンナコーンという美しい湖のほとりにあります。 日本語への翻訳はスラチャイが行いました。

14の戒律(テラワーダ仏教戒律)サイト外項目一覧:

14の戒律解説

第01番目の戒律
第02番目の戒律
第03番目の戒律
第04番目の戒律
第05番目の戒律
第06番目の戒律
第07番目の戒律
第08番目の戒律
第09番目の戒律
第10番目の戒律
第11番目の戒律
第12番目の戒律
第13番目の戒律
第14番目の戒律

srachai from khonkaen, thailand
posted by srachai at 18:00| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

14の戒律サイト内サマリー

4:23 2008/07/0814の戒律サイト内サマリーコーンとはテラワーダ仏教(小乗仏教)戒律のことであり、長い間民衆に支えら
れている

伝統的な民衆の知恵の結集である。

コーンには3種類がある。

第一は王様と国家のためのコーン、

第二は僧侶と修行者のためのコーン、

そして第三は一般の民衆のためのコーンである。

以下の描画はこの庶民の伝統的な暮らしを描いたものである。(王様と国家のためのコーンおよび僧侶と修行者のためのコーンについては

資料が未入手です srachai)14の戒律(テラワーダ仏教戒律)サイト内項目一覧:第01番目の戒律

第02番目の戒律

第03番目の戒律

第04番目の戒律

第05番目の戒律

第06番目の戒律

第07番目の戒律

第08番目の戒律

第09番目の戒律

第10番目の戒律

第11番目の戒律

第12番目の戒律

第13番目の戒律

第14番目の戒律srachai from khonkaen, thailand
posted by srachai at 08:18| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

14の戒律サイト内サマリー

4:23 2008/07/08

14の戒律サイト内サマリー

コーンとはテラワーダ仏教(小乗仏教)戒律のことであり、長い間民衆に支えら
れている
伝統的な民衆の知恵の結集である。
コーンには3種類がある。
第一は王様と国家のためのコーン、
第二は僧侶と修行者のためのコーン、
そして第三は一般の民衆のためのコーンである。
以下の描画はこの庶民の伝統的な暮らしを描いたものである。

(王様と国家のためのコーンおよび僧侶と修行者のためのコーンについては
資料が未入手です srachai)

14の戒律(テラワーダ仏教戒律)サイト内項目一覧:

第01番目の戒律(民衆
の伝統)

第02番目の戒律(民衆
の伝統)

第03番目の戒律(民衆
の伝統)

第04番目の戒律(民衆
の伝統)

第05番目の戒律(民衆
の伝統)

第06番目の戒律(民衆
の伝統)

第07番目の戒律(民衆
の伝統)

第08番目の戒律(民衆
の伝統)

第09番目の戒律(民衆
の伝統)

第10番目の戒律(民衆
の伝統)

第11番目の戒律(民衆
の伝統)

第12番目の戒律(民衆
の伝統)

第13番目の戒律(民衆
の伝統)

第14番目の戒律(民衆
の伝統)


srachai from khonkaen, thailand
 
posted by srachai at 06:50| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年07月01日

スラチャイタイ国歌に涙する2

9:31 2008/07/01

スラチャイタイ国歌に涙する2 (タイ国コーンケーンの自宅にて)

今朝いつものように車で娘を幼稚園に送り届けたついでに、子供達の朝礼に参加
することにした。
ここは小規模経営の幼稚園ではあるが、広い敷地、子供たちにとって遊びやすい
環境、やさしくかつ熱心な先生方、これらを総合してあえてこの小さな幼稚園に
決めた。娘は3年保育の2年生、タイでは5月に始業式が行われる。約100名
の子供達がここに集っている。 10人の先生方が子供たちの面倒をみている。
先生一人で十人の子供達の世話をするということだ。娘の教室には先生が2人配
置されている。1人だと、子供達がトラブル(おしっこやうんち、けんか、など
など)を起こしたときに、他の子供たちへ目が届かなくなるので、この幼稚園で
は特別に2人の教師を割り当てているようだ。普通の幼稚園だと、一教室に一人
の先生というパターンだ。
さあ、朝礼でタイ国歌にあわせて国旗掲揚式が行われる。
子供達はしっかりとしたタイ語で国歌斉唱している。
大声で叫ぶように歌う、これがこの幼稚園での流儀だ。
私の娘カイちゃんは今月12日に5歳の誕生日。 体は小さくて、娘より小さな
子はほとんどいない。
娘は一生懸命、覚えたタイ国歌を歌っている。
ほんとうに大きくなった。
タイ国歌を聴いているうちに、おとうさんおもわず胸を熱くした。
カイちゃん、ほんとうに大きくなったね。

srachai from khonkaen, thailand
posted by srachai at 11:52| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
×

この広告は180日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。